Monthly Archive: September 2017

Alergarea Stăruitoare: luna August

Zona Bucovinei a fost binecuvântată încă din primăvară cu numeroase adunări de nunţi, botezuri, comemorări ș.a. evenimente ce au fost completate pe parcursul verii de taberele de copii, adolescenţi, tineri şi familişti. Atâtea prilejuri de adunări sfinte au reprezentat un mare har pentru frăţietatea Oastei Domnului. Cât am putut privi...

Pelerinaj la Ierusalim

Slăvit să fie Domnul! Dragi frați și surori, în mai multe rânduri Domnul a pus pe inima unor tineri și frați din Oastea Domnului să ajungă în Țara Sfântă. De data aceasta, o nouă ocazie se ivește pentru cei care își doresc să meargă. Astfel, se organizează un nou grup...

Ce înseamnă a purta o Cruce

EVANGHELIA ZILEI VERSIFICATĂ – A Sfintei Cruci A chemat Iisus odata ucenicii să-L asculte Şi cu ei veni norodul cu necazurile multe, Şi Le-a zis atunci;-De este cineva din voi să fie Şi doreşte după Mine a veni cu bucurie, Trebuie intâi să lase tot ce-n lumea asta-l ţine Bogaţii,averi,...

Pe crestele vieții

Pe crestele vieții mă urc adeseori Privind o clipă-n urmă mă-ncerc adânci fiori, Când văd prin câte valuri, urcușuri de temut Doar mâna Ta Iisuse, prin ele m-a trecut, Am străbătut cu teamă atâtea lungi poteci Mi se păreau Iisuse că-s nesfârșite-n veci, Dar iarăși luminișuri de raze și de...

Vremuri de Har

Ce Har a fost în ziua-n care, Hristos, din ‘naltul Cerului, A dărâmat puterea celor ce n-au primit cuvântul Lui, Și-a dărâmat puterea celor ce-au prigonit al Său Cuvânt, Ca să putem trăi în pace, în dragoste și dulce cânt. Puterea lor a fost învinsă și dragostea a triumfat, Chiar...

În ceas târziu de noapte

În ceas târziu de noapte când liniștea coboară Când cerul plin de stele mi-e leagăn de culori, Te-aștept Iisuse Dulce, a nu știu cât-a oară Să vii aici în taină, la mine să cobori Trimite peste mine, din Duhul Tău putere Înțelepciune sfântă în ceea ce gândesc, Și har ceresc...

De multe ori

De multe ori am fost ca omul ce se bătea cu pumnu-n piept; crezând că am plinit curatul, Cuvânt din Noul Testament ! De multe ori am fost un vameș, un cărturar plin de iuțime; luând în seamă duhul leneş crezându-mă mai sus de mine ! De multe ori am...

Privesc la Crucea Ta Iisus

Privesc la Crucea Ta Iisus, La marea-Ți suferință, Pe Golgota acolo sus Iertare mie mi-ai adus În chin și-n umilință! Privesc la ochii Tăi senini Și văd doar bunătate, De sub cununa grea de spini Se scurg sudori de sânge plini Pe-a mele mari păcate! Privesc la mâinile ce-n cui...