*

Category: Părintele Iosif Trifa

Profetul vremurilor noastre. Inițiatorul pământesc al Oastei Domnului.

lisus – Mijlocitor între noi și Dumnezeu

EVANGHELIA DUMINICII A VII-A DUPĂ PAȘTI  – a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic În vremea aceea, ridicând lisus ochii Săi la cer, a zis: „Părinte, a venit ceasul! Proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine. Precum ai dat Lui stăpânire a tot...

La început era Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu

EVANGHELIA DIN ZIUA DE PAȘTI – ”La început era Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu”…                 ”La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin-tr-însul s-au făcut și fără de Dânsul nimic nu s-a făcut, ce s-a făcut....

Ceva despre Rugăciunea cea adevărată

EVANGHELIA DUMINICII A 4 DIN POSTUL MARE – a Sfântului Ioan Scărarul În vremea aceea, venit-a un om la lisus, îngenunchind înaintea Lui și zicând: „învățătorule, am adus pe fiul meu la Tine, având duh mut. Am zis ucenicilor Tăi să-l scoată și n-au putut”. Și l-a adus pe el...

Despre ce înseamnă a purta Crucea

EVANGHELIA DUMINICI A 3 DIN POSTUL MARE – A SFINTEI CRUCI Zis-a Domnul: Cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia Crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl perde-l-va pe el; iar cine-şi va pierde sufletul...