Articole

Alergarea Stăruitoare: luna August

Zona Bucovinei a fost binecuvântată încă din primăvară cu numeroase adunări de nunţi, botezuri, comemorări ș.a. evenimente ce au fost completate pe parcursul verii de taberele de copii, adolescenţi, tineri şi familişti. Atâtea prilejuri de adunări sfinte au reprezentat un mare har pentru frăţietatea Oastei Domnului. Cât am putut privi şi cuprinde, am auzit cântând şi am văzut muncind cu înflăcărare şi responsabilitate pe întinsul ogor al Evangheliei.

Începutul lunii august a adus mult aşteptata tabără de copii. Peste 130 de copii din toată ţara şi diaspora şi 35 de instructori am avut oportunitatea să petrecem o săptămână de neuitat în localitatea Vama din judeţul Suceava, acolo unde şi anul acesta tabăra şi-a găsit loc de popas.

Tabăra a avut ca scop studierea primei părţi din călătoria poporului Israel spre Canaan sub conducerea lui Moise, din momentul ieşirii din robia egipteană. Fiind mult material valoros şi cu numeroase învăţăminte pentru copii, lecţiile au fost împărţite pe durata a trei tabere, astfel că în acest an s-a discutat despre : „Apele de la Mara”, „Mana cerească”, „Stânca Horebului” şi „Înfrângerea lui Amalec” .

Prin această tabără, ne-am dorit să creăm un cadru unde copiii să-L cunoască pe Domnul Iisus ca Pâinea şi Apa Vieţii, să îşi facă prieteni noi, şi nu în ultimul rând să se recreeze.

Fiecare dimineaţă a început cu un timp binecuvântat de închinare urmat de prelegeri interactive unde au fost fixate noţiuni importante din Biblie şi din viaţa de credinţă. Prelegerile au fost susţinute de sora Mădălina Dascălu, care a purtat imaginar copiii prin istoria poporului evreu până la momentul ieşirii din Egipt. Fratele Daniel Apostoaie ne-a îndemnat să privim şi să călcăm pe urmele înaintaşilor noştri, părintele Iosif Trifa, fratele Traian Dorz şi fratele Ioan Marini, comparând lucrarea lor cu cea a lui Moise. Interesantă şi de mare folos a fost şi povestea citită de sora Mădălina Grigore despre „ceartă”.  Copiii au învăţat astfel ce efecte negative are cearta între doi prieteni şi ce frumoasă este împăcarea. Urmau lecţiile pe grupe iar timpul de după masă a fost folosit atât pentru joacă cât şi pentru cele trei ateliere : teatru, cântare şi lucru manual. Tabăra s-a încheiat cu o frumoasă scenetă pregătită de copiii care s-au înscris la cercul de teatru coordonaţi de surorile: Maria Păun şi Ionela Vâtcă.

A fost o săptămână plină în care emoţiile şi bucuria timpului petrecut cu copiii ne-au umplut inima de amintiri ce nu vor putea fi uitate cu uşurinţă. Încă o dată am avut sentimentul că, deși, noi instructorii ne-am dus în tabără cu gândul să împărtășim copiilor cât mai multe din cuvântul Lui Dumnezeu, ei sunt de fapt cei care ne învaţă despre bucurie, răbdare, inocență, simplitate, dăruire.

Pe data de 6 august, am pornit cu emoție spre Burla, unde a avut loc adunarea de comemorare a fratelui Arcadie și a sorei Valeria Nistor. Adunarea s-a ținut anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în căminul cultural din Burla.

Rugăciunea de începere a adunării a fost rostită de către fratele Petrișor Arsenie, prin care  a mulțumit Domnului pentru dragostea Sa nespus de mare și că a plătit prețul răscumpărării noastre din păcat.

Fratele Ilie Arcadie a deschis adunarea mulțumind Domnului pentru părinții trupești și duhovnicești pe care i-a avut. Mulțumirea fratelui Ilie a venit și din faptul că părinții săi trupești i-au fost și părinți duhovnicești.(Evrei 13:17). Este bine să ne cunoaștem istoria și înaintașii. Un popor care nu-și cunoaște trecutul este un popor sortit eșecului. Fratele Ilie ne-a încurajat să ne cunoaștem lucrarea, jertfa sfinților noștri înaintași și viața pe care ei au avut-o. Orice ar fi să pierdem pe acest pământ, este important să nu-L pierdem pe Domnul din viețile noastre.

Fratele Sever Oneț de la Timișoara începe cuvântul prin versetele de la I Petru 1:10-17. Domnul este îngăduitor cu fiecare dintre noi și așteaptă să ne întoarcem la El. Și în cazul fratelui, Domnul a așteptat 26 de ani până când I-a înțeles chemarea, iar de atunci a fost cercetat mereu.

Toți frații vorbitori (frații Viorel Petrescu, Dorel Sima, părintele Ilie Dragdșan și părintele paroh) inclusiv domnul primar al comunei Burla și filmul documentar despre viața fratelui Arcadie l-au amintit ca fiind un om credincios, care a suferit pentru idealurile sale.

Gura noastră trebuie să fie pregătită mereu să-L laude pe Acela care ne-a dăruit răscumpărarea. Fratele Arcadie a iubit mult Cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus S-a urcat pe Tabor, a ales trei dintre ucenici pe care i-a luat cu El. Domnul a văzut credința Sfântului Petru, nădejdea Sfântului Iacov și iubirea Sfântului Ioan. Tot la fel și în lucrarea Oastei, Domnul l-a ales pe părintele Iosif mai întâi, iar apoi pe mulți alți frați care L-au iubit și L-au urmat pe Domnul Iisus, chiar cu prețul vieții lor.  Fratele Arcadie, încă de la vârsta de 27 de ani Îl dorea, Îl aștepta, și suspina după Domnul Iisus. Noi cum stăm față de simplitatea înaintașilor noștri și față de dorința lor de a rămâne credincioși? Acest frate avea Cuvântul Domnului în memorie și asta îl ajuta să-L caute și să-L dorească tot mai mult pe Domnul Iisus. La fel să ne ajute Domnul și pe noi, să ne gândim la întâlnirea cu Domnul Iisus, și să rămânem în lucrarea în care Domnul ne-a așezat.

Comuna Dumbrăveni a îmbrăcat în data de 15 august un strai sărbătoresc. Fraţii din această zonă ne-au aşteptat cu bucurie pentru a fi părtaşi la adunarea anuală. Tema adunării, în strânsă legătură cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a avut ca referinţă îndemnul Sfintei Fecioare Maria de la nunta din Cana Galileii: „Face-ţi  tot ce vă va spune!”. Întreaga natură armoniza cu liniştea din curtea bisericii şi cu predicile fraţilor (părintele paroh Vasile Ioniță, frații Mitrel Fasolă, Roman, Matei Petrescu, Dani Târziman, Ghiță Crețu, Ghiță Bujorean) transmiţând tuturor un singur gând: acela de a porni la lupta sfântă, ca-n iubire şi-n cântare necurmat să biruim. Să facă Domnul ca mintea şi inima noastră să fie veşnic veghetoare conştienţi  fiind că „mântuirea nu se dă la început – credinţei, ci la sfârşit – biruinţei”. (fratele Traian Dorz)

Pensiunea Dagida din localitatea Suceviţa şi-a deschis uşile pentru a găzdui timp de 4 zile un grup de familii strânse din toate colţurile ţării şi de peste hotarele ei , în tabăra destinată lor. Dacă ar fi să definim familia într-un singur cuvânt, am putea spune „armonie”. Prin această taină a lui Dumnezeu- familia, Hristos pune şi zideşte în noi: iubirea , frumuseţea slujirii reciproce, bucuria de a primi dar mai presus de aceasta, bucuria dăruirii.

Finalul lunii august a adus tabăra de adolescenți și tineri de la Șăulia (Târgu Mureș). Tema taberei din acest an a fost „Biruința în luptele spirituale cu învățături din viața lui David”. În prima zi, tinerii au învățat care este adevăratul Biruitor și că biruința este a Domnului (1 Samuel 17: 1-58). Biblia ne ilustrează un pasaj în care David l-a omorât pe Goliat cu o praștie și cu o piatră. Un copil simplu care era păstor la oi, nu s-a temut să-l înfrunte pe Goliat. De cele mai multe ori, Goliatul din viața noastră face alianță cu firea noastră cea veche și doar dacă ne vom răstigni firea vom fi biruitori.

Despre Goliat mai aflăm că era perseverent, înainta în fiecare zi și lua în derâdere Numele Dumnezeului lui Israel. Israeliții se temeau tot mai mult și dădeau înapoi din fața lui. Noi nu trebuie să dăm înapoi din fața păcatului. Noi trebuie să pornim la luptă și să-l biruim.

„Din clipa în care te-ai hotărât la o viață nouă, din clipa în care te-ai hotărât să ieși din lume, din clipa în care ai gustat din pâinea și apa nașterii din nou, ai intrat în război cu Amalec, cu firea cea veche și în acest război vei fi până la sfârșitul vieții”. (părintele Iosif Trifa)

David a crezut când toți ceilalți nu au făcut acest lucru. El a crezut că Dumnezeu îi va da biruință. Se întîmplă deseori ca noi să ne amintim doar înfrângerile, dar nu și biruințele din luptele cu păcatul. David își amintește toate biruințele avute pana atunci, știind că Domnul este Cel care îl va ajuta să-l învingă și pe Goliat.

Așadar, tinerii au învățat că trebuie să fie veghetori și să-L caute pe Domnul cât mai mult, iar atunci vor avea biruință în luptele cu goliații din viețile lor.

Un alt pasaj din viața lui David, care i-a făcut pe tineri să extragă învățături de folos, a fost prietenia dintre David și Ionatan. Prietenia este un lucru sfânt, iar la baza ei stau roadele Duhului Sfânt din Galateni 5:22.

În zilele ce au urmat, tinerii au învățat despre păcătuirea lui David cu Batșeba. Păcatul este ca o rugină în viața noastră și are consecințe mari asupra noastră. Ne roade sufletul și până nu ne mărturisim păcatele în fața lui Hristos, nu vom simți eliberarea. Atunci când nu suntem veghetori și când ne îndepărtăm de Domnul, cădem în păcat, iar acesta duce la moartea sufletului nostru. Efectele păcatului din viața noastră sunt: lipsa noastră de la adunare, depărtarea de Domnul și de Cuvântul Său, găsirea ocupațiilor lumești etc.

Psalmul 50 – numit și Psalm al pocăinței – a fost scris de David în urma căinței de păcatul făptuit. Sunt zugrăvite limpede cele trei stări ale Nașterii din Nou, care este Taina Pocăinței: starea întâi – trezirea și recunoașterea păcatului (pocăința), starea a doua – înnoirea, împărtășirea și legământul și starea a treia – mărturisirea, trăirea și propăvăduirea. (fratele Traian Dorz)

Tabăra a avut un puternic impact și asupra tinerilor care și-au predat viața în mâna Domnului prin legământ. Îi amintim pe tinerii: Marian Grădinaru, Iuliana Ștefan, Veronica Șalgău, Ramona Duman, Sebastian Bernicu, Magda Dumitriu, Magda Ieremie și alții. Ne rugăm Domnului să le dăruiască putere, să-L slujească pe El cu credincioșie până la sfârșitul vieții lor.

Nunta este un prilej de bucurie sfântă, mai ales când este petrecută în prezența lui Dumnezeu, de aceea nu vom uita să amintim în șirul evenimentelor, nunțile tinerilor noștri: Sacu Gabriel și Ana, Apetrei Marian și Georgiana, Moscaliuc Andrei și Mihaela, Dumitriu Emi și Magdalena. Ne rugăm ca tinerii să rămână uniți nu doar pentru viața de aici, ci pentru vecii vecilor, cultivând iubirea – garanția păstrării căsniciei lor.

Domnul să ne facă o locuință binecuvântată și plăcută peste care să rămână totdeauna odihnitoare prezența dumnezeiască a Duhului Sfânt.

Articol realizat de:  Manuela Ghicajanu, Alina Fasolă, Alina Apostoaie, Tabita Gradinaru