Evenimente

Fratele Valer Irinca – Purtător de Lumină

„Suferința, ori de câte ori e îndurată sau cugetată cu vrednicie, dovedește că răstignirea nu va fi fost inutilă, că jertfa lui Hristos e roditoare.”

 Părintele Nicolae Steinhardt

 

În urmă cu 92 de ani, când întreaga lume își odihnea viața între „Cele două Strigăte Mondiale”, Lumina Domnului și strălucirea Slavei Lui se răsfrângea în mii de scântei pe pământ.
Una dintre scântei a zburat peste dealuri domoale, peste sate verzi strânse în jurul unor micuțe și semețe biserici, în Cărpiniș, satul cu oameni tăcuți și profunzi, lângă care se aude trilul minunat al păsărilor.
Scânteia aceasta a stat în sufletul fratelui Valer 21 de ani  până când, într-o suflare a Duhului Sfânt s-a tranformat într-o flacără aprinsă, arzând de dorul Domnului.
Purtătorul de lumină a trebuit să stea apoi închis într-un ascunziș des . A învățat alfabetul morții și cuvintele suferinței dar, prin rugăciuni și jertfe împletite cu Iubirea de Domnul, lumina ce o avea a ieșit mai albă, mai strălucitoare și mai minunată. Făclierul mai poartă și acum, cu avânt și curaj, lumina ce i-a fost dată.

            Binefăcătorul nostru, Îți mulțumim atât de mult că Tu ne-ai arătat Lumina Ta și ne-ai vindecat de orbire spre a O  putea vedea. Îți mulțumim că nu ne-ai lăsat să rătăcim în pustiul și întunericul acestei lumi, ci ne-ai făcut cunoscută Strălucirea Feței Tale și Necuprinsa Ta iubire pentru noi.

           Îți mulțumim, Doamne, că Tu nu ne lași fără de Lumină pe acest pământ. Îți mulțumim că Ți-ai ales purtători vrednici, în inimile cărora ai putut sălășlui Tu – Lumina Lumii.

           Îți mulțumim că nu și-au pus lumina ce-au primit-o de la Tine sub obrocul ispitelor acestei lumi ci au pus-o în cel mai curat sfeșnic al vieții lor.

           Îți mulțumim că Tu ai îngăduit ca acest lanț de mărturisitori și purtători să continue până astăzi. Fă-ne vrednici să-l continuăm și ajută-ne să privim cu luare-aminte la alergarea și viața celor dinaintea noastră.

            Fratelui nostru scump, dă-i Tu mulți ani printre noi, plini de binecuvântări, un cer veșnic senin și o viață nestrămutată de iubirea pentru Tine.

 

Articol realizat de Gabriela Stratu