Meditații Fr. Traian Dorz

O carte scrisă pe dinăuntru

O sfântă însemnare spune că atunci când Moise a primit pe muntele Sinai primele table ale legii scrise de degetul lui Dumnezeu, acele table erau dintr-o piatră unică în felul ei. Era un fel de piatră străvezie, cu scris nu numai pe dinafară, ci și pe dinăuntru.
Și scrisul cel de pe dinăuntru semăna cu o carte cu șapte peceți, având multe semne necunoscute, iar peste ele era Chipul unui Miel înjunghiat…
Și Moise I-a zis Domnului:
– Doamne, dar ce înseamnă aceste scrisuri necunoscute de pe dinăuntrul acestei cărți cu șapte peceți și cine este Mielul Acela semănând cu mielul pascal pe care noi l-am înjunghiat în Noaptea Eliberării și al cărui sânge ne-a salvat? Scrisul de pe dinafară îl cunosc. Cel de pe dinăuntru nu.
Și Domnul i-a răspuns lui Moise și i-a zis:
– Moise, Moise, fiecare neam de oameni își are prorocul său bun și proorocii lui răi. Și neamul devine așa cum sunt cei de care ascultă.
Adevărul este nesfârșit și veșnic, dar fiecare proroc primești din adevăr numai atât cât este nevoie pentru timpul său și pentru poporul său. Tu cunoști din Adevărul pe care ți-l dau Eu azi numai atât cât trebuie să spui tu. Mai departe vor fi alții.
Și Moise I-a zis Domnului:
– Doamne, dar ce proroci ca mine mai poți avea Tu? Și cine va fi cel care le va cunoaște toate?
Iar Domnul a grăit lui Moise și i-a zis:
– Dumnezeu poate avea o mie de profeți, dar nu are decât un Fiu. Fiecare proroc va cunoaște în parte ci numai Fiul știe totul. Acela este Mielul Înjunghiat de peste Cartea cu șapte peceți și strălucirea pe care o vezi peste El este unică.
Și Moise L-a rugat pe Domnul, zicând:
– Doamne, dar oare n-ai să mi-L arăți Tu și mie pe Acela Care este cu atât de mult mai mare ca mine, spre a mă bucura și eu de cunoașterea Lui?
Iar Domnul l-a liniștit pe profetul Său, zicând:
– Moise, Moise, mergi liniștit la datoria ta și la odihna ta. Când va veni vremea să Se arate Fiul Meu preaiubit, Eu te voi trezi din somnul tău, ca să vezi Fața Lui.
Astfel, pe muntele Taborului, la Schimbarea la Față, Dumnezeu Și-a împlinit fată de Moise, robul Său, făgăduința de pe muntele Sinai.
Slavă veșnică Ție, Dumnezeul nostru, ale Cărui făgăduințe se împlinesc cu credincioșie. Ajută-ne ca și noi să le credem, pentru ca să le moștenim și noi.

fr. Traian Dorz – Hristos, Pâinea noastră zilnică.